19 stycznia 2016 roku inicjatorzy powstania Fundacji Józefa Rotblata podpisali akt założycielski Fundacji w kancelarii notarialnej Michała Łukaszewicza w Warszawie.

Fundacja została oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 11 lutego 2016.

Za podstawowy cel Fundacji Józefa Rotblata jej Fundatorzy uznali: popularyzację wiedzy o jej patronie oraz upowszechnianie dorobku naukowego i społecznego Józefa Rotblata w Polsce i na świecie poprzez działalność oświatowo-kulturalną, kontynuację działań Józefa Rotblata na rzecz pokoju, promocję dialogu międzykulturowego, wsparcie rozwoju nauki oraz osób prowadzących działalność naukową i społeczną.