Zapraszamy do lektury sprawozdania z wizyty studyjnej w Centrum Badań nad Pokojem na Uniwersytecie w Tromsø

 

Na przełomie stycznia i lutego 2017 roku założyciele Fundacji Józefa Rotblata spotkali się z pracownikami uniwersytetu w Tromsø. Norweski Uniwersytet w Tromsø to nie tylko najdalej na północ wysunięta uczelnia świata, ale również siedziba Centrum Badań nad Pokojem. Centrum powstało w 2002 roku i kontynuuje nordycką tradycję badań nad pokojem, a jego oferta edukacyjna skierowana jest do studentów z całego świata. Działania Centrum wykraczają jednak poza środowisko akademickie i swoim zasięgiem obejmują działania interdyscyplinarne łączące różne dziedziny nauki, kultury i sztuki.

Przedstawiciele delegacji z Warszawy odbyli szereg intensywnych spotkań z kadrą akademicką i studentami, podczas których mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem placówki zarówno od strony merytorycznej jak i administracyjnej. Dzięki uprzejmości norweskich partnerów, drugiego dnia wizyty zorganizowano pokaz filmów „Józef Rotblat, noblista z Warszawy” oraz „Sen o atomie”. Projekcję zakończyła dyskusja z publicznością na temat prowadzonych projektów Fundacji, biografii Józefa Rotblata a także planów założenia centrum do badań nad pokojem w Polsce.

 

Na organizację wizyty studyjnej Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część „a” dla Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem dofinansowania było pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).

 

Zdjęcia: Tomasz Kostrzewa