Cele Fundacji

Celem statutowym Fundacji jest popularyzacja wiedzy o Józefie Rotblacie oraz upowszechnianie zarówno w Polsce, jak i na świecie jego dorobku naukowego i społecznego poprzez działalność edukacyjno-kulturalną.

 


 

Historia Fundacji

Fundacja Józefa Rotblata powstała w lutym 2016 roku, jako wynik półrocznych starań trojga osób: Tomasza Kostrzewy, Anny Muus i Joanny Roszak.

Ich oddolną inicjatywę poparła rodzina naukowca, obecnie mieszkająca w Anglii i w Stanach Zjednoczonych, a także najbliżsi współpracownicy brytyjskiego oddziału Pugwash. Idea szerzenia wiedzy o Józefie Rotblacie spotkała się również z aprobatą dra Mohameda ElBaradeia, byłego Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2005 oraz Lecha Wałęsy, byłego Prezydenta RP oraz pokojowego noblisty z 1983 r.

Fundacja jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej. Projekty realizuje w ramach otrzymanych grantów i dzięki wsparciu darczyńców.

 


 

Misja

Misją Fundacji jest kontynuacja działań jej patrona na rzecz pokoju na świecie, promocja dialogu międzykulturowego oraz wsparcie osób prowadzących działalność naukową i społeczną. 

 


 

Motto

 „Przede wszystkim, pamiętajcie o swoim człowieczeństwie”
- słowa Manifestu Russela-Einsteina, do których Józef Rotblat wielokrotnie wracał i które wybrał na zakończenie mowy noblowskiej w Oslo w grudniu 1995 r.