Zespół Fundacji


Tomasz Kostrzewa
Tomasz Kostrzewa
- Prezes Zarządu, Fundator

Działacz społeczny z bogatym doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych, biznesie i administracji państwowej. Pracował między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie odpowiadał za przygotowanie Europejskich Dni Rozwoju – jednego z największych wydarzeń Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Współpracował z kilkoma organizacjami pozarządowymi, m.in. Instytutem Lecha Wałęsy, w którym odpowiadał za organizację 13. Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, Forum Solidarności oraz koordynował projekt szkoleniowy dla dziennikarzy z Tadżykistanu. Na polu biznesowym realizował cykl konferencji dla Mazda Motor Europe.

Joanna Roszak
Joanna Roszak
- Wiceprezeska Zarządu, Fundatorka

Dr hab., pracuje jako profesor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Poetka (m.in. wewe, ladino, tego dnia, przyszli niedokonani, ploso) i inicjatorka wielu akcji literackich dla młodzieży szkolnej.

Wydała m.in. książki: W cztery strony naraz. Portrety Tymoteusza KarpowiczaSynteza mowy Tymoteusza Karpowicza, Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej. Oraz Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie. Redaktorka książek poświęconych m.in. F. Pessoi, I. Bachmann, P. Matywieckiemu, M. Świetlickiemu.

Anna Muus
Anna Muus
- Wiceprezeska Zarządu, Fundatorka

Pochodzi z Oświęcimia, gdzie od czasu szkoły gimnazjalnej aktywnie uczestniczyła w życiu rodzinnego miasta m.in. jako wolontariuszka międzynarodowego festiwalu „Darujmy światu pokój” i uczestniczka, a później tłumaczka warsztatów w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Absolwentka lingwistyki Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera i kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała w Szkole Praw Obcych wydziału Prawa i Administracji, w latach 2013-2014 realizowała autorskie projekty społeczno-edukacyjne w Instytucie Lecha Wałęsy, a w 2015 roku koordynowała serię konferencji w Barcelonie dla Mazdy Motor Europe i zainicjowała utworzenie Fundacji Otwarte Forum w Brzezince.