Fundacja Józefa Rotblata jest organizacją typu non-profit. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, zachęcamy do wsparcia naszych działań.

Naszą działalność można wesprzeć:

  • darowizną rzeczową, może to być np. sprzęt biurowy, komputerowy, itp.
  • nieodpłatnymi usługami, takimi jak np. wydruk materiałów konferencyjnych, prace graficzne, tłumaczeniowe itp.
  • darowizną finansową

Numer rachunku bankowego Fundacji:

mBank: 90 1140 2004 0000 3002 7608 2180